Bliv Chefsygeplejerske på Holbæk Sygehus og gå forrest i afdelingen for "Børn og Unge"

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Chefsygeplejerske til Afdeling for ”Børn og Unge” på Holbæk Sygehus

Vil du være med til at gå forrest i vores Børne- og Ungeafdeling, hvor kvalitet i patientbehandling, faglig udvikling og medarbejder trivsel vægtes højt.

Vi søger en chefsygeplejerske, der i tæt samarbejde med cheflægen vil understøtte det fortsatte arbejde med afdelingens udvikling og det tværgående samarbejde på sygehuset.

Helt overordnet er der behov for, at du har mod til at gå foran med de aktuelle dagsordner i sundhedsvæsnet, prioritering af, hvordan ressourcerne bedst anvendes samt nysgerrighed i forhold til digitale løsninger.

Herudover har vi brug for, at du udover kerneopgaven lægger vægt på det strategiske arbejde. Holbæk Sygehus er midt i en stor strategisk omlægning, hvor vi som sygehus arbejder med at styrke fokus på patienterne og de gode forløb. Dette sker igennem omlægning af patientforløb, optimering af arbejdsgange og minimering af overgange.

Du skal derfor være i stand til idéudvikle inden for den strategiske ramme, som sygehuset arbejder efter. Det er vigtigt, at du arbejder proaktivt med et fremadrettet og løsningsorienteret sigte, hvor du formår at bidrage til skabe ledelseskraft og binde organisationen sammen ledelsesmæssigt og organisatorisk i et stærkt samarbejde.

Du skal som chefsygeplejerske derfor kunne sætte retning, inspirere og invitere til tværfagligt samarbejde samt opnå følgeskab. Vi ønsker, at afdelingen fortsat har fokus på faglig og personlig udvikling af medarbejderne.

Afdelingen vægter uddannelse og kompetenceudvikling højt som fundamentet for rekruttering og tilknytning af dygtige medarbejdere. Det er vores holdning, at dygtige og stabile medarbejdere er fundamentet for et godt arbejdsmiljø og følgelig patientbehandling af høj kvalitet.

Det er vigtigt, at du har erfaring med personaleledelse og er tydelig i din kommunikation, ligesom du har ambitioner for pædiatrien generelt med specifikt fokus på sygeplejefaglige udvikling.

Om afdelingen: Pædiatri

Børne- og Ungeafdelingen i Holbæk er Region Sjællands største afdeling med 33% af optageområdet i Regionen. Vi varetager behandlingen af børn og unge i alderen 0-20 år. Vi er en almen børne – og ungeafdeling, som dækker det pædiatriske speciale bredt, ligesom vi har regionsfunktion i neonatologi på lige fod med de andre børneafdelinger i regionen. Herudover har vi i afdelingen en stor forskningsenhed for overvægtige børn og unge.

Vi har årligt ca. 6000 indlæggelser og 12.000 ambulante besøg. Der er 36 senge fordelt på et sengeafsnit, et neonatalafsnit og en modtagelse for akut syge børn.

Afdelingen har et stort fokus på uddannelse både monofagligt og tværfagligt. Supervision og feedback prioriteres i mange funktioner, og afdelingens vision er fortsat uddannelse og udvikling for alle, uanset faggruppe.

Afdelingen varetager en stor uddannelsesopgave både præ- og postgraduat for både sygeplejersker, læger, SAK-studerende, jordemoderstuderende og ambulancereddere.

Vi er i den gunstige situation, at vi har alle vores sygeplejestillinger besat. Meget af vores personale har arbejdet med pædiatrisk sygepleje gennem flere år.

Afdelingen arbejder overordnet ud fra værdier, som giver os høj faglig kvalitet, gode patientforløb, faglig udvikling og et godt kollegialt fællesskab og tværfagligt samarbejde.

Vi har en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder, at vi alle kender hinanden, og der er ikke langt til ledelsen i hverdagen.

Fokus på ledelsesudvikling:

I samarbejde med cheflægen leder du inden for de 4 områder: Strategisk ledelse, Personaleledelse, Faglig ledelse og Driftsledelse, hvor I skal sikre sammenhæng mellem sygehusets øvrige afdelinger samt pædiatrien i Region Sjælland.

Du bliver en del af sygehusets lederteam, der kender hinanden på tværs af de forskellige afdelinger.

Som ny leder indgår du i et onboardingprogram for nye cheflæger og chefsygeplejersker, som du bliver tilknyttet fra dag ét.

Her bliver du grundig introduceret til ledelsesopgaven af sygehusledelsens stab, ligesom du kommer på introduktion hos alle afdelingsledere på resten af sygehuset.

Om dig

  • Du er dygtig til at skabe relationer, ønsker samarbejde og tør bringe dig selv i spil overfor samarbejdspartnere internt og eksternt
  • Du er modig og visionær og tør medtænke også utraditionelle løsninger på hverdagens problemstillinger
  • Du sparrer og samarbejder med afsnitsledere, ligesom du har fokus på at sætte medarbejderes potentiale i spil og indgå i dialog om udvikling af både personale og opgaveløsning
  • Du er lyttende og har fokus på at skabe god trivsel og et godt arbejdsmiljø
  • Du har let ved at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer med både interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Du har en patientcentreret tilgang til det kliniske arbejde
  • Du har fokus på den faglige udvikling og videreførelse af det gode arbejdsmiljø
  • Du er åben og anerkendende i din kommunikation og tager ansvar for og prioriterer et godt arbejdsmiljø
  • Du har en bred og dokumenteret ledelseserfaring, gerne relevant lederuddannelse på master eller kandidatniveau
  • Du evner at og har erfaring med at arbejde med økonomi og aktivitetsstyring

Er dette en beskrivelse af dig, så er du måske den, vi søger

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Inge Jørgensen på tlf. 30 68 49 51 eller cheflæge Annie Ellermann tlf. 24 92 07 93.

Du er velkommen til at besøge afdelingen uformelt. Du kan ringe til cheflæge Annie Ellermann for nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse

Stillingen er til besættelse 1. august 2024.

Ansøgningsfrist og samtaledato:

Fristen for ansøgning er 09.06.2024.

Vi afholder første samtalerunde 14.06.2024. Anden samtale afholdes 24.06.2024. Der er test mellem de to samtalerunder.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6057881

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet