Holbæk Kommune har fået midler til undersøgelse af lavbundsjorde

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune har fået grønt lys fra Miljøstyrelsen til at igangsætte to nye klima-lavbundsprojekter.

Projekterne, der omfatter Kalvemose Skov og områder ved Kølle Å og Svinninge Å, vil bidrage til CO2-reduktion og forbedring af biodiversiteten. Med et samlet tilsagn på 29 mio. kr., vil kommunen nu indlede forundersøgelser for at vurdere projekternes gennemførlighed og lodsejernes opbakning.

Forundersøgelserne skal være afsluttet senest i 2025. Udover disse projekter, er kommunen også i gang med forundersøgelser i Store Åmose, Østdanmarks største moseområde.

Omlægning af lavbundsjorde til natur med naturlig vandstand er en central del af Holbæk Kommunes strategi for at opnå 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030 og nul emission i 2050. Udover at bidrage til klimamålene, vil de naturlige vådområder også skabe flere levesteder for forskellige dyre- og plantearter, hvilket kan øge biodiversiteten.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/baeredygtig-kommune/2024/holbaek-kommune-har-faaet-midler-til-undersoegelse-af-lavbundsjorde/
Kilde: Holbæk Kommune