Introduktionsstilling i medicinsk sygepleje

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Introduktionsstilling i medicinsk sygepleje

Tjek ind på en af de nye introduktionsstillinger i medicinsk sygepleje på Holbæk Sygehus. Vi on-boarder pr. 1. februar 2024 og skal på en lang og spændende rejse sammen.

Introduktionsstilling i medicinsk sygepleje er for dig:

  • Der er ny i sygeplejen – eller har nogle år på bagen - og gerne vil have tjek på den medicinske sygepleje.
  • Der gerne vil have et godt fagligt fundament, høj faglighed og stærke koordinerende og samarbejdende kompetencer.

Hvad enten du drømmer om at blive kirurgisk-, børne-, intensiv-, akutsygeplejerske – eller noget helt 5. -, så vil du altid møde patienter med en eller flere medicinske sygdomme. For det er et fakta, at der kommer flere og flere borgere med multisygdom, kronisk sygdom med øget social kompleksitet.

Derfor er det en rigtig god investering i din kliniske karriere og dit fremtidige sygeplejefaglige virk, at få tjek på sygeplejen til den medicinske patient.

Det får du mulighed for, hvis du får en af de nye introduktionsstillinger i medicinsk sygepleje på Holbæk Sygehus, hvor vores mål er, at du som sygeplejerske opbygger og styrker dine kompetencer i faglighed, overblik og samarbejde på det medicinske område.

Du bliver en del af et fællesskab

Vi har oprettet 10 introduktionsstillinger, så du blive en del af et hold, som følges ad igennem et konkret uddannelsesprogram i medicinsk sygepleje på 1½ år.

Med de nye introduktionsstillinger tilbyder vi dig en fast stilling på et afsnit i vores to medicinske afdelinger. Vi ansætter 2-3 sygeplejersker samtidigt i hvert afsnit, da vi ved, at I har glæde af at kunne støtte hinanden i det at være ny.

Du bliver tilknyttet en mentor, der sikrer introduktion, supervision, vejledning og faglig sparring. Din mentor støtter dig i, at du finder dig til rette i det faglige og sociale fællesskab, som er det bedste udgangspunkt for at tilegne dig de nye faglige kompetencer.

Vi har veltilrettelagte introduktions- og oplæringsprogrammer. I de første 4-6 uger af din ansættelse vil du arbejde udenfor normeringen. Sammen følger vi løbende op på dit faglige niveau, så dine opgaver, kompetencer og ansvar følges ad.

Dit uddannelsesprogram giver dig fagligt fodfæste

Dit uddannelsesprogram løber over en periode på 1½ år. Du vil her styrke din viden og dine handlekompetencer i de medicinske patientforløb, da du vil modtage undervisning i relevante emner indenfor dit faglige virke i det medicinske område. Du skal deltage i hele og ½ temadage, workshops og simulationstræning indenfor kompleks sygepleje til den medicinsk syge patient, det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, det kliniske lederskab, samarbejdet med patient og pårørende og meget mere.

I uddannelsesprogrammet vil du møde forskellige faglige specialister fra hele sygehuset, der hver især vil sørge for, at du bliver undervist på et højt fagligt niveau.

Er det noget for dig?

Stillingerne er til besættelse pr. 1. februar 2024. Ansøgningsfristen er d. 8.1.24, men søg allerede nu, da vi holder løbende ansættelsessamtaler og fylder holdet op.

Introduktionsstillingerne er fælles for vores to medicinske afdelinger med specialerne:

  • Medicinsk observationsafsnit
  • Geriatrisk afsnit
  • Nefrologisk afsnit
  • Medicinsk studieafsnit med almen medicinske patienter
  • Apopleksiafsnit
  • Kardiologisk afsnit
  • Endokrinologisk afsnit

Det er muligt at ønske et specifikt afsnit, hvis du har præferencer, hvilket vi vil tilstræbe at efterkomme.

Hvorfor introduktionsstillinger i medicinsk sygepleje

Vores ambition med introduktionsstillinger i medicinsk sygepleje er at tiltrække, tilknytte og uddanne sygeplejersker med de rette kompetencer til at yde sygepleje med høj faglig kvalitet til vores patienter. Vi ved, at det er en høj ambition i en travl hverdag, men vi ved også, at det er en nødvendig investering med en stor og gensidig gevinst, som vi gerne står på tæerne for at realisere.

Er du blevet nysgerrig og ønsker at høre mere om introduktionsstillingerne på Holbæk Sygehus, er du velkommen til at kontakte:

Chefsygeplejerske Aslaug Jørgensen, mobil 23691894, mail: aslaj@regionsjaelland.dk

Chefsygeplejerske Anette Laursen, mobil 51737519, mail: alur@regionsjaelland.dk

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949467

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet