Ledig stilling i Region Sjælland: Øg produktionen af blodplasma og sikre forsyningssikkerheden

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Som følge af det stigende behov for plasma til fremstilling af medicin, kan produktionen af plasma i Danmark ikke længere dække behovet med den nuværende indsats. For at sikre fremtidig forsyningssikkerhed i Danmark har Danske Regioner vedtaget, at samtlige regioner skal udbygge kapaciteten til tapning af blodplasma. For Region Sjælland betyder dette, at den nuværende plasmatapning på ca. 16 tons skal øges til ca. 40 tons henover de kommende år.

Vi har derfor en ledig stilling pr. 01.09.24, eller efter aftale, så har du lyst til at arbejde med donortapning, er muligheden her nu.

Arbejdssted

Arbejdssted vil være både i Blodbanken Holbæk og i Region Sjællands mobile tappeenhed, efter nærmere fastlagt plan.

Den mobile enhed holder i Kalundborg (Både ved Sundhedscentret og på Novo), samt i Ringsted. Den mobile enhed holder ca. 2 uger hvert sted. Vi bemander den mobile enhed ca. 22 uger om året.

Arbejdstider:

Holbæk:
Mandag til torsdag: 7.30 – 15.00 eller 12.30 – 20.30. Der skiftes mellem dag og aften.
Fredag kl. 7.30-16.00

Mobil:
Mandag: kl. 11.00 – 19.30, tirsdag – torsdag kl. 7.30 – 15.30.
Fredag lukket.

Der kan forekomme ændringer, da vi løbende justerer efter både vores og donorernes behov.

Vi tilbyder:

 • En fast stilling, 37t/uge til besættelse 01.09.24
 • Et arbejdsområde der omfatter funktioner i forbindelse med bloddonation: Indkaldelse/bookning, modtagelse, godkendelse og tapning af både fuldblods- og plasmadonorer
 • En stilling, hvor du får et stort ansvar, men også mange spændende udfordringer, og hvor det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret.
 • En stilling, hvor der er fokus på at sikre høj kvalitet for både donorer og de patienter, som skal transfunderes med blodkomponenter
 • En stilling med en stor del af Region Sjælland som din arbejdsplads og arbejdsdage, som sjældent er ens
 • En arbejdsplads med mange nye udfordringer og godt psykisk arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads, hvor vi har travlt, men hvor vi også prioriterer at have det sjovt sammen
 • Skønne, motiverede og humørfyldte kolleger; bestående af bioanalytikere, sygeplejersker og SSA´er
 • En stilling, hvor du på skift skal være i Blodbanken Holbæk og i den mobile enhed Nord.
 • En stilling, hvor din arbejdsdag begynder og slutter ved dagens aktuelle tappested, og hvor kørsel afregnes med SKAT
 • En stilling hvor du til en vis udstrækning har medindflydelse på dine arbejdstider.

Vi ønsker:

 • Ansøgere med uddannelse som sygeplejerske, bioanalytiker eller anden sundhedsfaglig uddannelse og gerne med erfaring med tapning og/eller aferese af bloddonorer
 • At du er serviceminded og sætter pris på den korte kontakt, så donorerne altid får en professionel og god oplevelse
 • At du møder på arbejde med godt humør, og kan lide at have travlt og være i stand til at yde en god service også i pressede situationer
 • At du er udadvendt, positiv, har gode samarbejdsevner og et godt overblik
 • At du er fleksibel og omstillingsparat, da afdelingen til stadighed forandres og udvikles
 • At du er engageret og motiveret og bidrager til det gode arbejdsmiljø
 • At du har flair for IT og er vant til pc’en som et dagligt arbejdsredskab
 • At du taler, læser, skriver og forstår dansk

Klinisk Immunologi og blodbank er en fælles, regional afdeling, som samlet hører under Sjællands Universitetshospital (SUH). I organisationen er der ca.150 ansatte. Hovedafdelingen er på nuværende tidspunkt placeret i Transfusionscentret i Næstved. Her udføres, udover donortapning og patientnære analyser, al komponentproduktion, virusanalyser og immunologiske udredninger. Denne flyttes på sigt til Køge, når det nye Universitets Sygehus står klar.

Donortapning og patientnære analyser er placeret på Regionens eksisterende sygehuse, samt i den mobile tappeenhed.

I Holbæk er der 16 ansatte.

Afdelingen er uddannelsesaktiv, og vi har bioanalytikerstuderende.

Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/ISO 15189 og inspiceres af Styrelsen for patientsikkerhed i forhold til blodforsynings- og vævsloven.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale / overenskomst og principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse fås ved kontakt til Overbioanalytiker Dorte Lønne, 93 56 82 53 / 29 40 50 87

Ansøgningsfrist 15.07.24

Samtaler forventes afholdt d. 23.07.24

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071077

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet