Midlertidig hastighedsændring på Roskildevej

Foto: Holbæk Kommune.
dato

I perioden fra 14. november 2023 til 31. marts 2024 vil der blive foretaget anlægsarbejde på en ny spildevandsledning, der strækker sig fra Holbæk til St. Grandløse.

Dette store infrastrukturprojekt vil have en betydelig indvirkning på trafikken i området, da hastigheden på vejen vil blive nedsat for at sikre både trafiksikkerhed og arbejdsmiljø.

Arbejdet med spildevandsledningen er nødvendigt for at forbedre spildevandshåndteringen i området og sikre en mere bæredygtig fremtid.

Det er dog vigtigt for bilister og andre trafikanter at være opmærksomme på hastighedsnedsættelsen og planlægge deres rejser i overensstemmelse hermed for at undgå unødvendige forsinkelser.

Vi opfordrer alle til at udvise tålmodighed og forståelse i denne periode, da disse forbedringer vil gavne hele samfundet på lang sigt. Tak for din forståelse og samarbejde.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/trafik-og-veje/2023/midlertidig-hastighedsaendring-paa-roskildevej/
Kilde: Holbæk Kommune