Nye ungdomsklubber på vej i Holbæk by og Svinninge

dato

Holbæk Kommune har planer om at åbne to nye ungdomsklubber ved Bjergmarkskolen og 10. klassecentret på Gl. Ringstedvej.

Disse vil erstatte de nuværende tre klubber, og faciliteterne i Svinninge vil blive opgraderet. Dette er en del af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram for 2024, der har fokus på at forbedre trivslen for børn og unge ved at skabe rummelige fællesskaber.

De nye klubber forventes at øge ungedeltagelsen fra de to store folkeskoler og 10. klassecentret, da de nye lokaler bliver større, åbningstiderne udvides, og klubberne flyttes uden for de almene boligområder.

Klubberne vil også arbejde tæt sammen med andre fritidstilbud i byen for at skabe synergieffekter og vække de unges nysgerrighed for de muligheder, der er tilgængelige i nærmiljøet.

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til planerne den 24. januar.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/vores-folkeskole/2024/nye-ungdomsklubber-paa-vej-i-holbaek-by-og-svinninge/
Kilde: Holbæk Kommune