Søg om støtte til frivilligt socialt arbejde

Foto: Holbæk Kommune.
dato

Holbæk Kommune opfordrer frivillige sociale organisationer, foreninger og grupper til at søge støtte til frivilligt socialt arbejde.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2024, og støtten er i henhold til Lov om Social Service § 18. For at være berettiget til støtte skal ansøgerne være hjemmehørende i Holbæk Kommune, have aktiviteter i kommunen og have borgere i Holbæk Kommune som målgruppe.

Det er vigtigt, at det frivillige sociale arbejde er hovedformålet med projektet. Ansøgningsskemaet til § 18 - puljen kan findes online.

For yderligere information kan frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen kontaktes på tlf. 72 36 46 92.


https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/omsorg-og-stoette/2024/soeg-om-stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde/
Kilde: Holbæk Kommune