Visitator til Holbæk Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En af vores dygtige visitatorer går på efterløn og vi skal finde hendes afløser. Vi søger derfor en visitator, der motiveres af at skabe sammenhængende helhedsorienterede indsatser for borgerne. Og som brænder for at levere høj faglig kvalitet?

Søger du nye udfordringer og nye veje – også når det måske er vanskeligt?  

Så er det dig, der kan være vores nye kollega med opstart fra den 1. maj 2024.

Visitationen i Holbæk Kommune søger en erfaren visitator, der har lyst til visitering til hjemmehjælp, ældre- og handicapboliger, plejeboliger, midlertidige ophold m.m. I visitationen sagsbehandler vi anmodninger om hjælp efter Servicelovens §§ 83-122.

Vi er 16 medarbejdere med både terapeutisk-, sygeplejerske- og social og sundhedsassistent uddannelsesbaggrund.

Visitationen arbejder i en teamstruktur med forpligtende fællesskaber på tværs af fagligheder og mod fælles mål om at skabe sammenhængende -og borgerinddragende forløb. Hos os skabes forandringer hurtigt af hensyn til kerneopgaven, og vi skaber resultater - også under vanskelige vilkår.

Kerneopgave for området er at understøtte borgernes muligheder for at være aktiv hele livet – en opgave, hvor vi har meget fokus på borgernes ønsker og mål.

Vi søger en kollega, der har 

 • relevant uddannelse på bachelor niveau.
 • erfaring indenfor visitering af Servicelovs indsatser, under hjemmeplejen.
 • imødekommende myndighed, og er kompetent i arbejdet med gældende lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder
 • interesse for både udfordringen og kompleksiteten i borgersager.
 • lyst til at arbejde tværfagligt og finde ”nye” løsninger.
 • engagement i udviklingen af myndighedsområdet.
 • evner til at træffe beslutninger og kan prioritere i dagligdagen.
 • erfaring med IT, vi bruger KMD Nexus, fællessprog III m.m.
 • erfaring og kompetencer i både skriftlig og mundtlig kommunikation

Vi tilbyder:

 • En kollega som er selvtilrettelæggende på 32 -37 timer ugentligt, hvor du selv kan være med til at præge dagligdagen i tæt dialog med dine kolleger.
 • En arbejdsplads i udvikling med fokus på et arbejdsfællesskab og de kreative løsninger 
 • Et job, hvor du selv er med til at præge og tilrettelægge din egen arbejdsdag indenfor aftalte rammer.
 • Tillidsskabende ledelse, som har høje forventninger til dig som medarbejder.
 • Gode muligheder for læring.
 • Fremsynede kolleger med godt humør og stort engagement og det skal være sjovt at gå på arbejde. Derfor prioriterer vi også uformelt samvær og omgangstone.

Er det noget for dig?
Er du blevet nysgerrig på os, vores organisation, mål og ambitioner, så er du velkommen til at kontakte leder af Visitationen Pia Munk Lundgren tlf. nr.: 7236 9114 mail pial@holb.dk eller TR for sygeplejerskerne Elin Rasmussen tlf. nr. 7236 8368 mail emra@holb.dk

Ansøgningsfrist

Opload din ansøgning, CV og bilag senest søndag den 17. marts 2024.
Vi holder samtaler den 20. marts efter kl. 10.00. Stillingen forventes besat den 1. maj 2024.  
Arbejdsstedet er på Rådhuset, Kanalstræde 2, Holbæk Kommune.
Løn -og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra Principperne i Ny Løn.


Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Vi er 4.800 passionerede kollegaer, der hver dag servicerer Holbæk Kommunes ca. 74.000 borgere.

Vi samarbejder og bruger vores fagligheder til at skabe vigtige løsninger og yde god service for borgerne i kommunen. Vi vægter arbejdsmiljøet højt og ønsker at udvikle vores medarbejdere fagligt og personligt. Der er derfor gode muligheder for at få nye udfordringer i jobbet.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i Holbæk Kommune.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Holbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6003847

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet