Nu åbner Varmepumpepuljen 2024: Tjek, hvor du kan få tilskud i Holbæk

I varmepumpen møder jordvarmen eller luften et kølemiddel med et lavt kogepunkt, og kølemidlet fordamper, hvorefter dampen komprimeres, og der dannes varm gas, som føres videre til kondensatoren – og varmen afgives til boligen eller varmeanlægget.
Profilbillede
dato

Energistyrelsen har netop åbnet for en ny pulje med tilskud til varmepumpe. Men hvorvidt man kan søge puljen, afhænger af fjernvarmeforholdet på adressen. Lokal ekspert fra Holbæk giver sine bedste råd. 

Varmepumpepuljen i 2024 er netop åbnet for ansøgninger, og i år kan der søges om op til 27.000 per husstand. Det kræver dog, at boligen, der søges varmepumpetilskud til, ikke bebfinder sig i et område, hvor der er indlagt fjernvarme eller er planer om det – og i Holbæk Kommune varierer det fra den ene matrikel til den anden.

Fjernvarme eller ej

Førend varmepumpepuljen kan søges, skal man undersøge, om man bor i et område, hvor der er lagt ud til fjernvarme, eller hvor der er planer om det inden for nær fremtid.

– Nogle steder kan der være lagt ud til fjernvarme eller måske være planer om det, men hvis man ønsker tilskud til en varmepumpe, skal boligen ligge i et område, hvor der hverken er lagt ud eller planer om fjernvarme. Man skal selv undersøge forholdene på adressen, siger Peter Hocke, der er BBA Certificeret Energivejleder hos Bedre Bad Holbæk – Gert Jørgensen VVS ApS.

Fjernvarmeforholdene for ens område kan findes på kortet på Plandata.dk


Foto: PR // Ligger din bolig inden for det mørkegrønne eller grønt skraverede felt, er der fjernvarme eller planer om det i området, og puljen kan derfor ikke søges. Er boligen derimod i det gule, grønne eller lilla skraverede område, kan puljen søges. 

Billigere at skifte om sommeren

Varmepumpepuljen er en del af bygningspuljen, der i 2024 er sat til 315 millioner kroner, og heraf er det meningen, at omtrent 70 procent skal fordeles til varmepumpepuljen. Ifølge Peter Hocke kan der være mange gode grunde til at skifte til varmepumpe, og sommeren er en af dem. 

– Varmeregningen er jo ikke det, der fylder mest i bevidstheden om sommeren, når solen skinner. Men sommeren er ubetinget den bedste tid til installation af en varmepumpe. Om vinteren er det ofte behov for at indsætte en midlertidig energikilde, mens varmepumpen installeres. Det behøver man jo ikke om sommeren, og det gør det både nemmere og billigere for forbrugeren, siger Peter Hocke og tilføjer: 

– Man kan koble en varmepumpe sammen med flere slags varmesystemer. Når man skal finde ud af, om varmepumpen er den rigtige løsning for ens bolig, anbefaler vi altid, at man får en gennemgang af hele boligen og tjekker op på, hvordan man får den bedste varmeøkonomi i huset.


Foto: Peter Hocke, BBA Certificeret Energivejleder hos Bedre Bad Holbæk – Gert Jørgensen VVS ApS.

Sådan søger du

Varmepumpepuljen kan søges via Energistyrelsens hjemmeside og følgende krav skal være opfyldt: 

  • Varmepumpen skal installeres på en selvejet helårsbolig.
  • Varmepumpen skal erstatte et oliefyr, gasfyr, elvarme eller biokedel – eksempelvis træpillefyr.
  • Boligen må ikke ligge i et område, hvor der i forvejen er fjernvarme eller planlagt fjernvarme. Info derom kan findes på kan ses på plandata.dk
  • Installation af varmepumpe må først ske efter ansøgning om tilskud.
  • Tilskud skal søges til enten en luft-til-vand-varmepumpe eller en væske til vand-varmepumpe – også kaldet jordvarme.
  • Installationen skal foretages af en VE-godkendt installatør

Bedre Bad & Bedre Energi er en landsdækkende kæde af VVS-installatører, der er eksperter i energiløsninger som fjernvarme, naturgas, pillefyr, varmepumpe, jordvarme, solvarme samt i generelle energiforbedringer og energibesparelser i boligen. Læs mere på:www.bedrebad.dk

Kilde: Pressemeddelelse fra Bedre Bad - Bedre Energi
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.